021-66550354
nbicstartup@gmail.com

برنامه نوپاهای فناوری‌های همگرا 

با ما در ارتباط باشید
​​nbicstartup@gmail.com
شماره تماس
09025555439

دکتر سمانه هادیان قزوینی

مدیر فنی برنامه نوپاهای فناوری‌های همگرا
مشاور توسعه کسب و کارهای نوپا

 
 فارغ‌التحصیل دکترای بیوفیزیک از دانشگاه تهران