021-66550354
nbicstartup@gmail.com

برنامه نوپاهای فناوری‌های همگرا 

با ما در ارتباط باشید
​​nbicstartup@gmail.com
شماره تماس
09025555439
استارتاپ فناور شبیه‌ساز نصیر

محصول: سامانه آموزش و ارزیابی خودکار درك خطر در رانندگی

وظیفه این محصول سنجش خودکار درك خطر رانندگان در یک آزمون عملی رانندگی است و داراي دو بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌باشد. بخش سخت‌افزاری سیستم، یک عدد شبیه‌ساز رانندگی است که در حالت حداقلی دارای پدال‌های گاز و ترمز، صفحه نمایش و پردازشگر رایانه‌ای است. این دو بخش در تعامل باهم وظیفه ایجاد سناریو رانندگی برای کاربر و ثبت و سنجش هوشمند نحوه رانندگی کاربر و در نهایت امتیاز دهی به وی را بر عهده دارد. 

​​​​​​​این محصول با تکیه بر فناوری اطلاعات و علوم شناختی در حوزه محصولات همگرا به شمار می‌رود.

وب‌سایت: https://www.drivingsimulator.ir/