021-66550354
nbicstartup@gmail.com

برنامه نوپاهای فناوری‌های همگرا 

با ما در ارتباط باشید
​​nbicstartup@gmail.com
شماره تماس
09025555439
استارتاپ دستیار سلامت پیشگام

محصول: سامانه تشخیص بیماری‌های مغز و اعصاب

این سامانه به عنوان دستیاری برای رادیولوژیست، نورولوژیست و جراح، با استفاده از داده‌ها و اطلاعات خام پزشکی و ترکیب داده‌هاي نورولوژیکی، علائم کلینکی و نتایج بالینی و با کمک پردازش‌هاي مناسب می‌تواند تشخیص بیماری، شدت آن، بررسی و انجام مانتیورینگ، تخمین و شناسایی علایم و نیز ارایه یک پیشنهاد به پزشک را به صورت هوشمند و دقیق انجام دهد تا پزشک معالج بتواند وضعیت بیمار را دقیق‌تر بررسی نماید، تشخیص صحیح‌تری در مورد بیماری انجام دهد و رویکرد بهینه‌ای برای درمان بیمار اتخاذ کند. به عبارت دیگر این سامانه داده‌های مربوط به بیمار شامل تست‌های بالینی تایید شده توسط پزشک و سازمان جهانی بهداشت در مورد هر بیماری، نتایج حاصل از آزمایشات پزشکی و نیز نتایج تصویربرداری‌های انجام شده را دریافت می‌نماید و سپس نتیجه تجزیه و تحلیل خود را در اختیار پزشک مربوطه قرار می‌دهد و بدین ترتیب کار پزشک برای تشخیص بیماری و بررسی روند درمانی بیمار تسهیل می‌شود. ​​​​​​​​​​​​​​

این محصول با تکیه بر فناوری اطلاعات و علوم شناختی در حوزه محصولات همگرا به شمار می‌رود.