021-66550354
nbicstartup@gmail.com

برنامه نوپاهای فناوری‌های همگرا 

با ما در ارتباط باشید
​​nbicstartup@gmail.com
شماره تماس
09025555439
استارتاپ اکسیرپویش دیبا

محصول: کودهای زیستی

تزریق بیش از حد کودهای شیمیایی براي به حداکثر رساندن بهره‌وری کشت باعث می‌شود که درصد قابل توجهی از کود وارد شده به خاك بدون اینکه در سرنوشت کشت تاثیر قابل توجهی بگذارد، به آلوده‌کردن خاك و منابع آبی پایین‌دست منجر شود. به همین دلیل طیفی از کودهای زیستی به منظور تغییر فلسفه رساندن عناصر مغذی به گیاه، وارد فاز تجاری شده‌اند. وظیفه اجزای باکتریایی موجود در این کودهای زیستی، شکستن ساختارهای معدنی موجود در خاك و تامین عناصر معدنی مورد نیاز گیاه بدون نیاز به تزریق کودهای شیمیایی متداول است. ازت، فسفر و پتاسیم از جمله پرمصرف‌ترین عناصر معدنی مورد نیاز گیاه هستند که به عناصر ماکرو نیز شهرت دارند. کودهای تولید شده در شرکت اکسیر پویش دیبا توانسته‌اند با وارد کردن میکروارگانیسم‌های سودمند خود به خاك، ازت و فسفر مورد نیاز گیاه را از ساختارهای معدنی موجود در خاك تامین نموده و به عنوان یک محصول فناورانه که در لبه دانش کشاورزی مدرن قرار دارد، با قیمت تمام‌شده بسیار پایین به بازار مصرف داخلی و خارجی عرضه شود. این کودهای زیستی تاکنون تست‌های آزمایشگاهی، تست بر روی گیاهان کاشته شده در گلدان و نیز تست در مزرعه را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند.
​​​​​​​

این محصول با تکیه بر فناوری نانو و زیست فناوری در حوزه محصولات همگرا به شمار می‌رود.


​​​​​​​